Biologiczna synteza Darwinizmu i Marksizmu cz. 1

By admin

22 lipca, 2017 Czysty darwinizm No comments
Tagi: antropogeneza ewolucja człowieka, ewolucja a człowiek, ewolucja biologiczna człowieka

Gdy rzucimy okiem na zawarty w poprzednich rozdziałach historyczno-literacki przegląd nauk i poglądów dotyczących stosunku między darwinizmem a demokracją społeczną, uderzy nas pstra mieszanina i rozmaitość wygłaszanych zapatrywań często między sobą sprzecznych, a dająca się wyjaśnić jedynie brakiem pewnego, ustalonego i określonego wyjaśnienia zasadniczego stanowiska. Nie mniej wpływają na to i przesądy klasowe oraz i smutna ignorancja zresztą bardzo uczonych i znakomitych przedstawicieli przyrodoznawstwa i ekonomii, dość powszechna tam, gdzie o istotę nowoczesnej demokracji społecznej chodzi. Ażeby pochwycić wątek logiczny, który wśród tego zamętu sprzecznych zdań do prawdy doprowadzić nas może, musimy podnieść najważniejsze zagadnienia socjologii przyrodniczej. Po pierwsze należy teorię rozwoju naturalnego ująć w jej czystej postaci, bez niepotrzebnych przymieszek „socjologicznych przesądów”, bez zabarwiania jej wyłącznie ludzkimi lub specjalnie mieszczańskimi dowolnymi tendencjami, które przysłaniają istotę naturalnej walki o byt.