Budowa organizmu i społeczeństwa cz. 9

By admin

22 lipca, 2017 Czysty darwinizm No comments
Tagi: rozwój seksualny człowieka, rozwój społeczny człowieka, rozwój świadomości człowieka

Przeciwnicy odpowiadają na to: 1) Nie podobna przeprowadzić całkowitej analogii między społeczeństwem a organizmem. Gdzież np. jest siedlisko świadomości społecznej? Procesy odżywcze i rozrodcze dla społeczeństwa jako całości nie istnieją, a to musiał przyznać i Espinas. Konsekwentne przeprowadzenie organicznej analogii prowadzi do osobliwszych absurdów. 2) Organiczna teoria społeczeństwa jest jałową. Nie objaśnia ona bynajmniej stosunków rzeczywistych, istotnego procesu historycznego; jest ona czysto metafizycznym obrazem w pewnych czasach trafnym, a w innych, bardzo licznych, błędnym. 3) Nie prowadzi ona do żadnych społecznych praw w znaczeniu przyrodniczym. Socjologia zna tylko wnioski prawdopodobieństwa, a nie zna absolutnej konieczności. 4) Społeczeństwo jest znacznie więcej skomplikowanym niż organizm. Jednostka, która wedle teorii organicznej ma przedstawiać komórkę, żyje jako istota samodzielnie i rozważnie działająca życiem zupełnie innym niż życie komórki. 5) Z organicznej teorii można z równą łatwością wyprowadzać najrozmaitsze , a nawet najsprzeczniejsze między sobą konsekwencje praktyczne; zarówno anarchią jak despotyzm, protekcjonizm i manczesteryzm, oligarchią i demokracją. 6) Organiczna teoria jest logicznie fałszywą, gdyż wychodzi z dowolnego pojęcia organizmu. Jeżeli weźmiemy to pojęcie tylko w jego ogólnym znaczeniu, to moglibyśmy i cały wszechświat organizmem nazwać”.