Społeczna demokracja cz. 19

By admin

27 grudnia, 2017 Demokracja społeczna No comments
Tagi:

Właściwie obraz społecznej demokracji nakreślony przez Spencera jest jego własnym wymysłem i każdy demokrata społeczny łącznie z nim taką demokracją społeczną zwalczać zechce. „Moja walka przeciw demokracji społecznej wynika z przekonania, że ona postępowy pochód ludzkości do tego wyższego stanu powstrzymuje, a ściągnąć ją musi na niższy stopień. Tylko powolne przekształcanie się natury ludzkiej przez karność życia społecznego wywołać może trwałe i zbawienne zmiany.

Społeczna demokracja nie zamierza bynajmniej – jak utrzymuje Spencer, „znieść prostej zasady, że każdy samodzielnie dążyć musi do osiągnięcia swych życiowych celów, zamykając się jedynie w tych granicach, które mu narzuca równe prawo innych ludzi. Przeciwnie, współczesna demokracja społeczna jest – historycznie i zasadniczo rodzonym dzieckiem liberalizmu; przygląda się ona jednak z bliska owym „granicom” i „równym prawom“ liberalizmu i przekonywa się, iż one są marnym złudzeniem.

Jest to dla niej naturalnym i samo przez się zrozumiałem, że każdy sam dla siebie i samodzielnie do swych celów życiowych zmierza;chodzi tylko o to, t. zn. jak na jakiej ogólnej podstawie społecznej w najnaturalniejszy i najsprawiedliwszy sposób ta osobista odpowiedzialność jednostki się urzeczywistnia. Tę podstawę zabezpieczyć pragnie demokracja społeczna przez wspólną własność środków produkcji.