Kreacjonizm w literaturze

By admin

27 grudnia, 2017 Demokracja społeczna No comments
Tagi: kreacjonizm w literaturze

Kreacjonizm w literaturze

Kreacjonizm w literaturze

Pełnienie moralnego dobra, nazywane cnotą lub prawością, wymaga takiego trybu życia, który w każdym kierunku jest przeciwieństwem tego, co w walce o byt do zwycięstwa prowadzi. W miejsce bezwzględnego egoizmu wymaga panowania nad sobą, zamiast odpychania i deptania współzawodników wymaga nie tylko względów dla ludzi, lecz nawet przychodzenia im w pomoc. Jego wpływ zmierza nie tyle dla zapewnienia przetrwania najodpowiedniejszych, ile do uczynienia ile możności wszystkich odpowiednimi do przetrwania. Odrzuca on gladiatorski pogląd na życie. Wymaga on by dopuszczony do korzyści wynikających ze społecznego życia, pamiętał zawsze, ile zawdzięcza tym, którzy je stworzyli i podtrzymują, oraz baczył, by żadna jego czynność nie naruszała budowy, w której mu mieszkać dozwolono. Prawa i przepisy moralne dążą do zakreślenia granic rządom przyrody, do wrażania w umysły wszystkich ich obowiązków względem ogółu, który przez swój wpływ i swą opiekę zapewnia im, jeśli nie istnienie samo, to życie na wyższym stopniu cywilizacyjnym niż poziom dzikiego, krwiożerczego człowieka.