Relatywizm moralny

By admin

28 grudnia, 2017 Wolna konkurencja ekonomiczna No comments
Tagi: relatywizm moralny

Relatywizm moralny

Relatywizm moralny

Uchwała francuskiego Zgromadzenia Narodowego o prawach człowieka i obywatela zniosła wszelkie urządzenia ograniczające wolność i równość praw, szlachectwo, parostwo, dziedziczne tytuły, stany, lenna, patrymonialny wymiar sprawiedliwości itd. „Ani dla części narodu ani dla jego pojedynczych obywateli niema przywileju ani wyjątku z pod ogólnych praw wszystkich Francuzów. Ani artystom, ani rzemieślnikom nie wolno na przyszłość tworzyć cechów.

Przypominam te dobrze znane wszystkim ekonomistom fakty na to tylko, by okazać, jak względnie nową i od historycznych warunków zależną jest zasada indywidualnej wolności i współzawodnictwa, oraz wyzwolenie woli jednostki z więzów stanowych i feudalno – państwowych. Dowodzi to lekkomyślności i nieuctwa naszych darwinistycznych teoretyków społecznych, gdy zasadę te podnoszą do godności świętego i odwiecznego przyrodzonego prawa życia, na które socjaliści zbrodnicze czynią zamachy.