Antropogeneza

By admin

27 grudnia, 2017 Demokracja społeczna No comments
Tagi: antropogeneza

Antropogeneza

Antropogeneza

Wprost śmiesznym jest jego twierdzenie, że demokracja społeczna nie przystaje na równą wolność dla wszystkich. Przeciwnie, i ona również żąda tego, by siła i dzielność jednostki rozstrzygały o jej złym czy dobrym losie; ale Spencer i Gaupp nie dopatrzyli, że w społecznej konkurencyjnej walce indywidualne siły i zdolności nie walczą ze sobą bezpośrednio, lecz że na to potrzeba pewnego racjonalnego ustroju społeczno-ekonomicznego, by na jego podstawie współzawodnictwo osobiste z pożytkiem rozstrzygać mogło.

Benjamin Kidd występuje jako przeciwnik demokracji społecznej choć znacznie więcej zbliża się do jej idei niżby to mógł przeczuwać i on sam i jego obrońca, August W eissman. W przedmowie do niemieckiego tłumaczenia dzieła Kidda p. t. „Social evolutionu czyni Weismann uwagę, że książka zawiera próbę wyjaśnienia rozwoju społeczeństwa ludzkiego tymi samymi czynnikami, które wedle dzisiejszej biologii rządziły rozwojem innych form życia. Myli się jednak Weissmann, gdy mniema, że do obecnej pory nikt tego nie dokonał z równą konsekwencją, ścisłością i z tak szerokiego punktu widzenia. Motory społecznego rozwoju widzi Kidd we współzawodnictwie, które biologia od czasu Darwina walką o byt nazywa, a którego następstwem jest „przetrwanie najodpowiedniejszych, co może dokładniej można by wyrazić przez „przetrwanie najlepszych.