Inteligentny projekt

By admin

28 grudnia, 2017 Wolna konkurencja ekonomiczna No comments
Tagi: inteligentny projekt

Inteligentny projekt

Inteligentny projekt

Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem wymiennym i handlowym, a wszystkie dobra i zdolności ludzkie stają się towarami; techniczne, psychiczne, umysłowe nabytki, wszystko słowem, poddane jest prawu konkurencji towarów, dla którego normą jest stosunek popytu do podaży. „Niechaj wam nie imponuje abstrakcyjne słowo wolność. Czyja wolność? Nie chodzi tu o wolność pojedynczej jednostki wobec jednostek innych, lecz o wolność z jakiej korzysta kapitał dla uciskania robotnika”. W obecnym stanie naszego społeczeństwa wolność handlu jest wolnością kapitału. A czymże jest kapitał?

„Kapitał nie ylko jest sumą materialnych produktów, jest sumą towarów, wartości wymiennych, wielkości społecznych“. Ważnym jest twierdzenie, że kapitał nie jest osobistym lecz społecznym środkiem wytwórczości, że spełnia on nie tylko ekonomiczne funkcje, lecz jest środkiem społecznego wyzysku i ucisku, w którym polityczna przewaga klas znajduje materialną podstawę. Marks w rozprawie buduje on swą teorię kapitału wstrząsająca do głębi systemem kapitalistycznym, dla mieszczańskich ekonomistów jest odrażającą i sofizmatyczną.