Budowa organizmu i społeczeństwa cz. 5

By admin

22 lipca, 2017 Czysty darwinizm No comments
Tagi: pierwotne instynkty człowieka, pierwotny człowiek, pierwotny stan człowieka

Organizm i społeczeństwo mają wspólne naturalne pochodzenie; przedstawiają one dwa różne rodzaje zbiorowego życia podlegającego tym samym biologicznym prawom. Nie należy ludzkiego społeczeństwa bezpośrednio zestawiać z organizmem fizjologicznym, lecz tylko za pośrednictwem społecznych stopni przygotowawczych, dostrzeganych w życiu zwierzęcym a gromadnym. Przyroda rozmaitymi drogami zdąża do swego celu. Przyroda czyni próby, a rezultat tych prób wynikający z doboru odpowiada celowi. Organizmy mogą się łączyć w rozmaity sposób, albo bezpośrednio czyli organicznie, a stąd powstają kolonie zwierzęce albo pośrednio, przez stosunki psychiczne, przy czym łączność fizyczna w przestrzeni nie występuje we formie nieprzerwalnego związku, lecz opiera się na instynktach i wyobrażeniach. W ten sposób powstają te rodzaje zwierzęcych zrzeszeń, jakie określamy nazwą rojów, trzód, gromad, państw it d. Istnieje wprawdzie i między niemi jeszcze organiczny węzeł mnożenia i rozradzania, ale wspólność odżywiania, ruchu i czucia już znika.