Algorytmy ewolucyjne

By admin

28 grudnia, 2017 Wolna konkurencja ekonomiczna No comments
Tagi: algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne

Ekonomiczna swoboda jednostki jest cząstkowym zjawiskiem tego wielkiego wolnościowego prądu, który począwszy od zmierzchu wieków średnich w religijnym, naukowym i społecznym życiu rządził rozwojem historycznym, a do dzisiejszego dnia jeszcze celu swego nie osiągnął w zupełności. Wolność ekonomiczna rozwinęła się w przeciwieństwie do kurateli państwowej; ograniczeń i przywilejów stanowych i feudalnych form społecznych. Wolność przemysłowa i handlowa była nieuchronnym następstwem gwałtownych przewrotów ekonomicznych. Odkrycie nowych części świata i dróg morskich, korzyści podziału pracy i ulepszonych maszyn musiały złamać pęta więzów feudalnych i cechowych i zrodzić system wolnej konkurencji. Równolegle z tym rozwojem gospodarczym pojawiła się ekonomia polityczna, tj. próba naukowa przyczynowego wyjaśnienia tego zjawiska, udzielenia mu moralnej i naturalnej sankcji i zakreślenia mu jak najpomyślniejszych celów. Wyrażenie „laisser faire – laisser aller” określające wolność wytwórczości i wymiany, jest gospodarczą maksymą szkoły fizjokratów francuskich.