Kreacjonizm literatura

By admin

28 grudnia, 2017 Czysty darwinizm No comments
Tagi: kreacjonizm literatura

Kreacjonizm literatura

Kreacjonizm literatura

Przykład ten okazuje, o ile słuszną jest organiczna teoria społeczna. Nie należy jednak zapominać, gdy przenosimy jakieś pojęcie z jednej dziedziny w inną że pojęcie samo przez to nieuchronnie zmodyfikowanym zostaje. Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy organicznej socjologii zbyt często o tym zapominają. Stąd też spór ich jest często tylko sporem gołosłownym o to, czy dane pojęcie należy rozszerzyć, czy też nie. Tak samo jak w psychologii używamy wyrażeń i obrazów czerpanych ze świata zmysłowego, by fakty duchowe objaśniać i określać, tak samo musimy również pojęciami organicznymi posługiwać się w życiu społecznym.

Jest to bowiem stale i nieustannie używana droga naukowego postępu.

Przykład ten okazuje także, iż używać musimy tutaj analogii nie tylko w znaczeniu rzeczywistej analogii, a tern mniej analogii przenośnej celem poglądowego wyjaśnienia zjawisk; wyłącznie bowiem i jedynie analogia genetyczna ma wartość naukową, gdyż ona uczy nas poznawać w organicznym, społecznym i duchowym życiu różne stopnie rozwoju tej samej rzeczywistej przyrody.