Społeczna demokracja cz. 20

By admin

27 grudnia, 2017 Demokracja społeczna No comments
Tagi:

Jak dalece Spencer ze stanowiska teorii rozwoju i doboru był przeciwnikiem demokracji społecznej, świadczy jego list do Ferri’ego, który w książce swej p. t.: „Społeczna demokracja i wiedza współczesna Spencera i Darwina w sposób dość kompromitujący i podejrzany obok arcy rewolucjonisty Marksa postawił. Spencer pisze: „Wydany pańskim zdaniem sąd, iż moje idee sprzyjają demokracji społecznej, bardzo mnie obruszył, mogę nawet powiedzieć – oburzył. Nie można było wydać bardziej nieuzasadnionego i przeciwnego prawdzie wyroku.

Zarówno w kraju jak i za granicą uważany jestem za jednego z głównych bojowników indywidualizmu i może mnie tylko zadziwiać śmiałość tych, którzy się moim nazwiskiem dla poparcia społecznej demokracji posługują. Niemniej zdumionym jestem, że imię Darwina w tym samym celu wyzyskane zostało. Od samego początku mego pisarskiego zawodu zaznaczyłem moje wrogie względem demokracji społecznej stanowisko.

Nauka o doborze naturalnym, którą już w roku 1850 i 52-im w jej społecznych zastosowaniach przedstawiłem, a którą Darwin w swej książce ”O pochodzeniu gatunków” obszerniej wykładał, jest wprost przeciwną naukom demokratów społecznych, kto zaś moich idei na poparcie społecznej demokracji używa, albo ich zupełnie nie rozumie, albo też pozwala sobie na ich przekręcanie.