Wszystkie zwierzęta

By admin

28 grudnia, 2017 Wolna konkurencja ekonomiczna No comments
Tagi: wszystkie zwierzęta

Wszystkie zwierzęta

Wszystkie zwierzęta

Sławiony postęp, z doboru w walce o byt wynikający, byłby wtedy równoznacznym z upadkiem wszelkiej moralności. Oto węzeł gordyjski, którego darwinistyczni socjologowie nie zdołają rozwiązać”. Gumplowicz cytuje następującą, znakomitą uwagę Angela Vacarro wyrażającą myśl podobną: „Zwierzęta posiadają tylko fizjologiczną dziedziczność dla przekazywania swych korzyści potomstwu. U ludzi natomiast istnieją rozmaite sposoby i rodzaje dziedzicznego przekazywania środków walki, obrony, bezpieczeństwa – fizycznie i umysłowo nieudolnemu potomstwu, choćby ono moralnie stało jak najniżej. Dzięki temu te jednostki nieudolne dziedzicząc środki walki i obrony w walce o byt od razu stoją na korzystniejszym posterunku i łatwe odnoszą zwycięstwo nad przeciwnikami lepiej przez naturę obdarzonymi”.

Zesumujmy rezultat badań: Organiczna i społeczna walka o byt są, co prawda, dwiema formami zjawisk jednego i tego samego biologicznego prawa. Zasadnicza różnica między niemi polega na tem, że zwierzęta walczą o egzystencję organicznymi narzędziami i wynik swej walki organicznie przekazują potomstwu, podczas gdy w społeczeństwie narzędzia techniczne i stałe narzędzia społeczne zmieniają i krzyżują przyrodzone prawa życiowego współzawodnictwa.