Walka o byt cz. 17

By admin

Grudzień 28, 2017 Wolna konkurencja ekonomiczna 1 Comment
Tagi:

Bez wątpienia we współzawodnictwie ekonomicznym istnieje dobór tego rodzaju, że w pewnych warunkach wybijają się na wierzch ludzie obdarzeni zdolnościami kupieckimi i technicznymi oraz energią; najczęściej jednak tryumfuje tylko energia spekulacyjna połączona z chytrością i bezwzględnością. Współczesny system społeczny jest tak urządzony, że istotnie najdzielniejsi pod względem ekonomicznym nie mają nawet największych widoków zwycięstwa. A dodać jeszcze trzeba, że ekonomicznie najdzielniejsi nie są jeszcze bynajmniej najdzielniejszymi w ogólnie ludzkim znaczeniu i świadczy to o smutnym zdziczeniu moralnym naszych czasów, gdy uzdolnienia ekonomiczne czynimy miarą społecznej i naturalnej wartości człowieka.

Marks w swej broszurze polemicznej przeciw Proudhonowi w następujący sposób wyraził swój pogląd na konkurencję: Wbrew twierdzeniu Proudhona, że przedmiotem przemysłowego współzawodnictwa nieuchronnie musi być zysk, a to współzawodnictwo nie jest niczym innym, niż konkurencją, dowodził Marks, że konkurencja jest współzawodnictwem o zysk, bezpośrednim zaś celem przemysłowego współzawodnictwa nie jest zysk tylko produkt. „Konkurencja nie jest współzawodnictwem przemysłowe ni tylko kupieckim. Obecnie przemysłowe współzawodnictwo istnieje tylko przez wzgląd na handel.

Latest Comments
  1. Reklama