Homologi

By admin

28 grudnia, 2017 Wolna konkurencja ekonomiczna No comments
Tagi: homologi

Homologi

Homologi

Według Onckena Markiz d’Argenson, zwiastun fizjokratów, pierwszy miał użyć tej formuły w przekonaniu, że własny interes i działalność prywatna najlepiej sprzyjają ogólnemu dobru. Gournay domagał się powszechnej wolności handlu i wolnej, niczym niekrępowanej konkurencji usiłując udowodnić, że w wolnym handlu łączy się interes partykularny z ogólnym. Prócz tego żądał Grournay, by państwo umożliwiło każdemu sposób zarobienia na życie, a zatem zniosło wszystkie ograniczenia komunikacji i przeszkody w pracy zawodowej, monopole, przywileje, dowolny rozkład podatków itp. Turgot, mąż stanu i minister Ludwika XVI-go, zamierzył dokonać reform równie rozległych jak głębokich. „Zniesienie urządzeń feudalnych i przeżytków średniowiecznych, zniesienie przymusu cechowego i przywilejów zawodowych, wprowadzenie wolnej wymiany handlowej i nieograniczonego współzawodnictwa, zapewnienie wolności sumienia, pracy i mowy, ulepszenie nauczania publicznego i wymiaru sprawiedliwości, emancypacja protestantów i tolerancja w kwestiach religijnych, pociągnięcie szlachty i duchowieństwa do opłaty podatków, całkowite przekształcenie i reforma finansów i urządzeń gospodarki państwowej – oto najwybitniejsze punkty, za pomocą których chciał wykonać swój wielki plan reformy dla podniesienia potęgi swej ojczyzny, dla jej rozkwitu, pomyślności i szczęścia.