Biologiczna synteza Darwinizmu i Marksizmu cz. 2

By admin

22 lipca, 2017 Czysty darwinizm No comments
Tagi: rozwój człowieka jako proces, rozwój człowieka od poczęcia, rozwój embrionalny człowieka

Powtóre należy ustalić zasadniczą różnicę między życiem organicznym a społecznym i zbadać, o ile można z punktu widzenia naturalnego doboru w walce o byt tłumaczyć teoretycznie dzieje społeczne ludzkości. Po trzecie trzeba stąd wywieść zagadnienie praktyczne, jak dalece poznanie naturalnego rozwoju społeczeństwa dostarczyć może nowych i pożytecznych idei przewodnich dla społeczno-politycznych i społeczno-etycznych dążeń, w szczególności zaś, jak się mają twierdzenia naukowe darwinizmu do postulatów socjalistycznych.

Chodzi więc tutaj o przedstawienie przyrodniczych podstaw socjologii i przygotowanie pola, na którym by beznamiętna walka między socjalizmem i darwinizmem przez rzeczowe badania rozstrzygniętą być mogła.

Co do pochodzenia demokracji społecznej, to nadmienić należy, że ani logicznie, ani historycznie nie jest ona wynikiem darwinizmu. Demokracja społeczna współczesna wygłosiła swe teoretyczne zasady w formie literackiej przed pojawieniem się dzieł Darwina. Mimo to jednak z punktu widzenia systemu wiedzy istnieje między niemi związek metodyczny, zasadniczo zaznaczony przez Marksa i Engelsa, lecz przez żadnego z nich szczegółowo nie opracowany.